اعتراض مجری مشهور تلویزیون به عزاداری های عجیب!

«چقدر جای امیدواری است که مردم یزد همچنان اینچنین منظم و جانانه مراسم عزاداری سیدالشهدا را برگزار میکنند. در شان کسانی که عزایشان هم حماسه است باید هم همین را به جای آورد.»

کرمی با اشاره به این مطلب که در تعزیه امام‌خوان‌ها صدایی خوش دارند و معمولا اشقیاخوان‌ها صدایی خشن دارند، از صدای خشن و عربده‌کشی برخی از مداحان و یا جهت‌گیری‌های سیاسی برخی از مجالس عزاداری انتقاد کرده است:

«در تعزیه کسانی که صدایی خوش دارند به اصطلاح امام خوانند و کسانی که صداهایی خشن دارند به اصطلاح اشقیا خوان و باعث شرمندگی است که در بعضی مجالس عزاداری کسی که باید مدح حسینِ علی و یارانش را بگوید آنچنان با صدایی ناخوش عربده کشی میکند که گویی این اشقیا خوان تعزیه است که مدح اهل بیت میگوید. عزای تاسوعا و عاشورا نه جای عربده کشی است نه جای سیاست بازی نه جای خیابان گردی نه جای سد کردن راه مردم نه جای برهم زدن نظم و آرامش .»

این مجری رادیو و تلویزیون در انتها عزاداری امام حسین (ع) را جایی برای فهم و درک حرکت تاریخی امام و یارانشان دانسته و متن خود را اینگونه به پایان رسانده است:

«عزای امام حسین و یارانش جایی است برای فهم و درک آنچه که او کرد و همه تاریخ پس از خود را لرزاند...باشد که در یابیم دست ساقی کجاست...»

 

/ 0 نظر / 26 بازدید